Mshop.cz  -  MBazar.cz  -  MySiemens.cz  -  MyEricsson.cz  -  Aligator-A300
Dnes je Monday 10/24/16 07:04:08 CEST  On-Line uživatelů: 1

Sx35CZ

SX37CZ

Vynikající program českého autora pro ovládání mobilních telefonů Siemens. Obsahuje v sobě velké množství funkcí jako je volání, posílaní SMS, editace paměti, nahrávání log z BMP a GIF souboru, nahrávaní vlastní melodie (součástí instalace je několik melodií) a mnohem více.

Jméno souboru: sx35cz24.zip
Aktuální verze: 2.4
Autor: Ing. Pavel Cibulka
Velikost: 500 kB
Počet stažení: 77 463

HISTORIE
  Sx35CZ 2.4 - NOVINKY  
- zobrazení SMS zpráv i z paměti mobilu (řada 45 a vyšší)
- korektní zobrazení textu SMS v případě, že obsahuje i EMS sekce
- pravy v načítání kalendáře (položky bez datumu) Verze 2.4 je poslední verzí programu. Další vývoj pokračuje v programu Sx45CZ.

  Sx35CZ 2.3.0.7 - NOVINKY  
- korektní zobrazení obsahu SMS zpráv typu STATUS REPORT (dorucenky)
- moznost vlození EMS log a EMS zvuku do textu SMS (pouze rada 45)
- moznost upload/download screensaveru pro radu 45
- moznost modifikace tvaru ulození SMS do clipboardu (menu Nastavení)

  Sx35CZ 2.3.0.6 - NOVINKY  
- podpora Unicode také pri zálohování a obnove tel. seznamu vlozí do clipboardu telefonní císlo z vybraného rádku
- podpora 7.bitového kódování telefonního císla v PDU SMS
- oprava pro hromadný presun polozek telefonního seznamu
- pridána litevstina

  Sx35CZ 2.3.0.4 - NOVINKY  
- v tabulce telefonního seznamu se po stisku Ctrl-C nebo Ctrl-Insert vlozí do clipboardu telefonní císlo z vybraného rádku
- v tabulce seznamu SMS se po stisku Ctrl-C nebo Ctrl-Insert vlozí do clipboardu text SMS z vybraného rádku
- podpora Unicode v telefonním seznamu a SMS. Nyní lze pouzívat cestinu (diakritiku) ve jménech v telefonním seznamu a v textech SMS.

  Sx35CZ 2.3.0.3 - NOVINKY  
- oprava ve funkci "SMS agent" pri zpracování doslých SMS
- zapamatování adresáre zálohování telefonních seznamu
- zapamatování stavu "zámku" zobrazení duverných informací (IMEI...)
- pridání katalánstiny, madarstiny, portugalstiny

  Sx35CZ 2.3.0.2 - NOVINKY  
- oprava chyby v seznamu upozornění při nastaveném systémovém formátu data se slovním popisem (např. dd/MMM/yy)
- v seznamu SMS kliknutím na titulek sloupce "Přijetí ve středisku" se seznam setřídí časově, nikoliv abecedně jako doposud
- ošetření případných řídících kódů před číslem v telefonním seznamu. Např. uživatelé inkognita si před čísla, kterým chtějí umožnit zobrazení volajícího, vkládají řídící kód *31#. Číslo v seznamu pak vypadá např. takto: *31#+420604111111. Program nyní tyto položky běžně zpracuje, včetně posílání SMS na taková čísla. Podmínkou je, aby řídící kód byl na začátku a byl ukončen znakem # nebo *
- pokud má prvek na obrazovce kontextové menu, vyvolávané pravým tlačítkem myši, pak se dá rovněž vyvolat klávesou F9
- uživatelská volba vzhledu pozadí základní obrazovky.

  Sx35CZ 2.3 - NOVINKY  
- možnost vlastního nastavení komunikační rychlosti (pro MT S,ME45, které mají jako default nastavenu rychlost 57600 Bd). Volba komunikačního portu včetně rychlosti je přesunuta do okna Nastavení.
- editace seznamu preferovaných sítí (vložení pomocí přetažení myší ze seznamu dostupných sítí)
- několik drobných úprav:
* rolování seznamů během tažení svislé rolovací lišty,
* zapracování max. rozměrů loga pro telefony řady 45,
* možnost vystředění malého loga před odesláním do mobilu,
* zobrazení počtu obsazených pozic a maximálního počtu pozic
v seznamu SMS, * respektování systémového formátu pro datum v seznamu SMS
* při exportu SMS do souboru jsou znaky CR a LF v textu SMS
nahrazeny znakem "mezera"
- programátorsko-uživatelské funkce pro práci s SMS:
1) SMSagent
Při této funkci jsou všechny přijaté SMS ukládány do textového souboru, a to včetně zpráv přímo na displej a doručenek (zpráv typu SMS-report). Současně jsou tyto SMS ihned vymazány z paměti SMS v mobilu.

2) Odeslání SMS
Je možno poslat SMS pomocí parametrů v příkazové řádce:
a) SMSTEXT - vyšle text SMS zadaný přímo v příkazové řádce. Významných je pouze prvních 160 znaků.
b) SMSFILE - vyšle text zprávy umístěný v souboru na disku. Platných je pouze maximálně prvních 800 znaků, které se vyšlou v max. pěti zprávách.
Podrobnosti jsou v souboru historie.txt.Mshop.cz s.r.o.
info@mshop.cz - Další kontakty

Ostatní odkazy: Mshop.cz | Aligator-a300.cz | Aligator-a500.cz | Scala-rider.cz | Mbazar.cz | Nokia-E52.cz

© 1999 - 2016 Mshop.cz s.r.o.